Türk Patent Enstitüsü’ ne yapılan 2019/20546 ve 2019/18147 başvuru numaraları ile işbu Strike Yıkama Yöntemi, kullanılan kimyasallar ve yöntemde kullanılan yardımcı materyaller Soft Yıkama tarafından koruma altındadır.

AKADEMİK RAPOR - TR

AKADEMİK RAPOR - EN

STRIKE YIKAMA KATALOG

Soft Yıkama tarafından geliştirilen Strike Yıkama yöntemi ekolojik kimyasallar ile reaktif boyalı ürünlere istenilen renkte boya kullanılarak dağınık veya düz olarak verilen eskitme efektidir.

Strike Yıkama yönteminin esası mevcut efektli yıkama yöntemlerinin sebep olduğu çevresel zararların oluşumunu engellemek ve yıkama prosesinde daha verimli bir yöntem elde etmektir. Konvansiyonel yıkama yöntemlerinde oluşan ve hem çevresel hem de ekonomik açıdan problem teşkil eden atık su oluşumu Strike Yıkama yönteminde gerçekleşmemektedir.

Strike Yıkama yönteminde kullanılan “NW 4500 Su Bazlı Elastik Beyaz” ticari isimli ürünün güvenlik bilgi formu incelendiğinde; ürünün fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikler çerçevesinde insan ile çevre açısından sınıflandırmaya tabi olmadığı Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan akademik raporda belirtilmiştir. Ürünün kimyasal içeriğine bakıldığında, “Avrupa Birliği 67/548/EEC ve 99/45/EC Tehlikeli Maddeler Direktiflerine” göre tehlikeli bileşen içermediği görülmektedir. Ürün OECD kriterlerine göre biyolojik olarak parçalanabilir bir üründür.

Strike Yıkama yönteminde kullanılan “NW 4500 Su Bazlı Elastik Beyaz” isimli ürün “GOTS” ve “ECO PASSPORT (OEKO-TEX)” sertifikalarına sahiptir.

STRIKE YIKAMA
SIFIR ATIK 100%
EKOLOJİK KİMYASAL KULLANIMI 100%
SU TÜKETİMİ 18%
ELEKTRİK TÜKETİM VERİMLİLİĞİ 94%
DOĞAL GAZ VERİMLİLİĞİ 90%
İŞÇİLİK MALİYETİNDE TASARRUF 75%
Strike Yıkama yönteminde organik ve ekolojik ürün kullanımı ve proses sonrası su deşarjının olmaması, çevre duyarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra ürün kalite verimliliğinin artması ve prosesin işletme sırasında düşük su ve enerji tüketimleri ekonomik fayda sağlamaktadır. Buna bağlı olarak ülke ekonomisine katkı sağlanırken kaynakların verimli kullanılması sağlanmaktadır. Tüm bu özellikleri sebebiyle Strike Yıkama yöntemine Çevre Dostu nitelendirilmesi yapılması mümkündür..